Kavya House

Architects: Trung Nguyen | Huyen Nguyen | Thi Cao

Area: 200 sqm

THU DAU MOT | BINH DUONG
2021